Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λει- τουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: