Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΑΒΑΤΑΡΑ η AVATAR

 Σχολιάζη ο Θεόδωρος Μητρόπουλος 
Το Αβαταρ είναι το γνώστο σε όλους μας Avatar μια ορολογια-λεξη που χρησιμοποιούμε συχνά για την δημιουργία ενός προφίλ μας σε παιχνίδι στον κυβερνοχώρο η σε κάποιο site  ενδεικτικά θα δούμε παρακάτω από που προέρχεται η λέξη ΑΒΑΤΑΡ η Αβατάρα και ο ενδεικτικός συμβολισμός για κάθε εικόνα που διαλέγουμε οι οποίες στα Game η Site έχουν αντικατασταθεί με διάφορες άλλες εικόνες από φαντασιακούς ήρωες η φανταστικά πλάσματα.
 \
 Αβατάρ ή Αβατάρα, (σανσκριτικά:  Avatāra)

ονομάζεται κατά την Ινδουιστική θρησκεία η θεία εν-
σάρκωση ανώτερων όντων ή του Υπέρτατου Όντος
(Θεού) στη Γη. Οι «κάθοδοι» αυτές του υπέρτατου
όντος στον φυσικό κόσμο είναι επανειλημμένες και
η μορφή μπορεί να είναι ανθρώπινη, ζώου ή και συν-
δυασμού των δύο. Ο σκοπός της καθόδου είναι η επα-
ναφορά στην τάξη και η καταπολέμηση του κακού.
Για παράδειγμα ο Βισνού, ο Σίβα, ο Γκανέσα και άλ-
λοι, θεωρείται πως έρχονται ή έχουν έλθει στη Γη με
μορφή αβατάρ, το ίδιο και ο Κρίσνα και ο Βούδας.
Ακόμα και ο Χριστός και ο Μωάμεθ περιγράφονται
από μερικούς Ινδουιστές ως αβατάρ. Σύγχρονοι φιλό-
σοφοι αποδίδουν ως αβατάρ ένα ανθρώπινο ον που
πετυχαίνει τη φώτιση και απεμπλέκουν τη θεϊστική νης ζωής και της ανθρωπότητας.
προσέγγιση.
1 Συμβολισμοί
1.1 Βισνού

Μάτσγια ή Ματσέγια, το ψάρι, αντιπροσωπεύει
τη ζωή στους αρχέγονους ωκεανούς.

  Κούρμα, η χελώνα, αντιπροσωπεύει το επόμενο
βήμα, τα αμφίβια.
  Βαράχα, ο αγριόχοιρος, συμβολίζει τη ζωή στη
στεριά.
  
 Ναρασίμχα, ο άνθρωπος-λιοντάρι, συμβολίζει
την αρχή της εξελίξεως του ανθρώπου
.

Βαμάνα, ο νάνος, συμβολίζει αντίθετα την ατελή
εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Παρασουράμα, ο κάτοικος του δάσους, υποβάλ-
λει την έννοια της πλήρους φυσικής αναπτύ-
ξεως,της ανθρωπότητας

Ράμα, ο βασιλιάς, ο κύριος, αντιπροσωπεύει την
ανθρώπινη ικανότητα να κυβερνά έθνη.

Κρίσνα, εξειδικευμένος σε 64 τομείς της επιστή-
μης, αντιπροσωπεύει την πολιτιστική εξέλιξη
του ανθρώπου.

Βούδας, ο Πεφωτισμένος, συμβολίζει την πνευ-
ματική εξέλιξη και φώτιση του ανθρώπου.

Κάλκι, η άβαταρα του λευκού αλόγου, αντιπρο-
σωπεύει την τελική απελευθέρωση του ανθρώ-
που και την ανακάλυψη της θείας φύσης του.

Οι Αβατάρες αντιπροσωπεύουν την σειρά και όχι το
χρόνο αυτών των γεγονότων, σύμφωνα με κάποιες Ιν-
δουιστικές δοξασίες.

2 Πηγές
Αβατάρ, Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge σελ 41,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η τρομοκρατική προπαγάνδα του Dark Web

Της Ναταλίας Γρίβα, Διεθνολόγου Η τρομοκρατία αρχίζει σιγά σιγά να μεταλλάσσεται, από τις καλά σχεδιασμένες επι...